Tancament definitiu de la Campanya i Facturació

Un cop acabat el procés de cobrament i resolució d'impagats, i sempre que s'hagi aconseguit el mínim de l'objectiu* procedirem a tancar definitivament la campanya, us enviarem al vostre email d'usuari/a la nostra Factura, l'Informe Crowdfunding de la vostra campanya i procedirem a fer la transferència dels diners corresponents.

La Factura pels nostres serveis correspon a un 5% del total recaptat pel projecte + un 1,35% de despeses de gestió sobre les aportacions rebudes per targeta i Bizum. La Factura inclourà IVA del 21% sobre l'import a facturar si correspon.

A l' Informe Crowdfunding trobareu tots els detalls de la campanya, amb els diners aconseguits, els impagats definitius, totes les despeses i el total a transferir al vostre compte bancari.

L' Import de la transferència a l'autor serà del total de les aportacions confirmades (es considera com a total confirmat el total recaptat a la campanya menys els impagats en el moment de tancar el projecte), descomptant la factura pels serveis de Verkami.

* S'ha de tenir en compte que l'objectiu de finançament s'ha d'aconseguir amb les aportacions confirmades. En el cas que a causa dels impagats no s'arribi al mínim de l'objectiu marcat, no podrem tancar la campanya fins que se solucioni d'alguna manera. Ja que no és un cas habitual, i cada projecte té les seves particularitats, la manera de solucionar-ho i poder tancar el projecte es tractarà directament entre Verkami i els responsables del projecte.

Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres