Fiscalitat de la Recaptació del teu Crowdfunding

Què és Verkami i el crowdfunding de recompensa?

És una manera directa de finançar projectes amb la suma d'aportacions individuals, en les que l'aportant o "mecenes" rep recompenses exclusives a canvi de les seves aportacions.
A Verkami qualsevol creador pot proposar un projecte i una meta econòmica a aconseguir. Disposa d'un termini limitat per aconseguir les aportacions necessàries. El funcionament de Tot o res estableix que només si s'aconsegueix l'objectiu en acabar el termini de la campanya, l'autor rep els diners recaptats. En cas contrari, totes les aportacions seran tornades als mecenes pel mateix mètode de pagament amb què havien estat fetes.

Verkami cobra un 5% de la quantitat recaptada pels seus serveis només en el cas que s'hagi aconseguit o superat l'objectiu establert.

Fiscalitat i crowdfunding

Les qüestions que es tracten en aquest apartat sobre Fiscalitat han estat redactades amb l'ajuda de professionals experts en l'àmbit de la tributació.
No obstant això, aquesta informació no està destinada a ser utilitzada per qualsevol contribuent amb la finalitat d'evitar sancions relacionades amb els impostos, ni ser utilitzada davant procediments d'inspecció o comprovació duta a terme per la Hisenda Pública, sinó que es tracta d'informació merament orientativa i que no contempla les especificitats pròpies de cada cas concret.
Per tant us recomanem que consulteu amb el vostre gestor o assessor fiscal, que és qui millor pot orientar-vos sobre el vostre cas concret.

Com està qualificat jurídicament el Crowdfunding?

En general el crowdfunding es qualifica jurídicament com un “avançament a compte” d’una compra o adquisició futura d’un bé o servei. És a dir, que els mecenes no estan efectuant donacions pròpiament dites, sinó que estan pagant anticipadament per un bé o servei que percebran en un futur (per exemple, les entrades per un concert del grup del qual en son mecenes).

En definitiva, cada aportació de cada mecenes és com una compra del producte o servei que s'ofereix a les recompenses.

 Les aportacions no es poden qualificar d’una mera donació?

En general no, ja que en el crowdfunding no es compleix la nota de gratuïtat que exigeix una donació, és a dir “donar alguna cosa a canvi de res”, ja que el mecenes rep una recompensa pels fons que destina al projecte de l’autor.

Què passa amb els ingressos percebuts per l’autor del projecte?

Doncs es tractaran com qualsevol altre ingrés relatiu a l’activitat econòmica de l’autor del projecte, per la qual cosa, en funció de si aquest és persona jurídica o física, empresari o professional, tributaran respectivament en l’Impost sobre Societats o en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en concepte de rendiments derivats d’activitats econòmiques

Què passa amb la tributació indirecta?

  • L’autor del projecte haurà de repercutir i ingressar a l’Hisenda Pública l’IVA derivat de l’operació, podent deduir-se l’IVA de totes les despeses necessàries pel desenvolupament del seu projecte.
  • El mecenes, persona jurídica o física, empresària o professional, en el desenvolupament d'una activitat empresarial o professional podrà deduir-se l'IVA suportat en tant que l'aportació es faci en el desenvolupament de la seva activitat empresarial. És a dir, si la compra d'aquest bé o servei que fa amb la seva aportació a la campanya es pot considerar una compra per a la seva activitat professional.

Sóc una persona física, ¿per a tributar per les aportacions rebudes, m’haig de donar d’alta com a empresari professional?

Sempre que considerem que les aportacions són un pagament a compte d’una entrega de béns o una prestació de serveis futura, entrega o prestació que es realitzarà en el desenvolupament d’una activitat empresarial, aleshores efectivament caldria.

L’autor del projecte pot deduir-se les despeses que satisfà a la plataforma de crowdfunding?

El beneficiari de les aportacions podrà deduir-se aquesta despesa com qualsevol altra despesa de l’activitat, tant en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en cas de persones físiques empresaris i professionals), o en l’Impost sobre Societats (en el cas de les persones jurídiques).

El “mecenes” pot deduir-se les aportacions que realitzi?

Sempre que les aportacions les realitzi una persona jurídica o una persona física que tingui condició d’empresari o professional, i es realitzin en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, aquestes tindran la consideració de despesa fiscalment deduïble en l’Impost sobre Societats o en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, respectivament.

En cas contrari, és a dir, si el mecenes és una persona física que no té una condició d'empresari o professional, o si tenint-la la despesa no es pot considerar que es fa dins de la seva activitat professional, l'aportació no es podrà deduir.


Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres