Duració de la Campanya

La duració habitual de les campanyes de crowdfunding a Verkami és de 40 dies.

Pots realitzar una campanya més curta posant-te en contacte amb el teu assessor de Verkami perquè n'ajusti la durada.

Durant la campanya també pots ajustar la durada d'aquesta posant-te en contacte amb el teu assessor.

El termini màxim de durada per a una campanya és de 40 dies.

Per què 40 dies o menys?

  • 40 dies és temps més que suficient per assolir objectius molt ambiciosos, sempre que la campanya de comunicació estigui ben planificada abans del llançament de la campanya de crowdfunding, s'hagi dut a terme una bona precampanya i s'aprofiti cada dia de campanya per aconseguir visites i per tant aportacions.
  • Si no s'assoleix l'objectiu en 40 dies, en general tampoc s'assoliria en 50 o en 90 dies.
  • La tendència fins i tot és a realitzar campanyes de 30 dies de durada.
  • És un repte per a l'autor i la seva comunitat per aconseguir l'objectiu en aquest temps determinat, la qual cosa fa que els dos despleguin tot el seu potencial per aconseguir aquest objectiu comú.
  • És una manera de fer que l'autor es dediqui de forma intensa a la comunicació durant aquest temps sense arribar a cansar a les seves xarxes i contactes. És millor una campanya intensa i curta que una d'intermitent i prolongada.
  • Si fins i tot amb una bona planificació i comunicació no s'aconsegueix l'objectiu, probablement no sigui per qüestió de temps. Ens servirà per replantejar l'enfocament i/o cost del producte, el públic objectiu al qual ens estem dirigint o l'estratègia de comunicació.

Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres