Deducció o Desgravació d'una Aportació

El crowdfunding no té, de moment, cap fiscalitat especial i s'ha de considerar en general com un intercanvi comercial entre l'autor/a i la gent que fa les aportacions. És a dir que, en general, es tracta d'una compravenda del producte, servei o experiència que l'autor/a ofereix a canvi de l'aportació monetària corresponent.

Deducció

Així doncs, en general, si el mecenes és una persona física que no té la condició d'empresària o professional, l'aportació no podrà deduir-se.

En tot cas, sempre que les aportacions les realitzi una persona jurídica o una persona física que tingui la condició d'empresària o professional, i que es realitzin en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, aquestes poden tenir la consideració de despesa fiscalment deduïble en l'impost sobre societats o en l'impost sobre la renta de les persones físiques, respectivament.

Desgravació

En general, les aportacions a un projecte no seran desgravables.

Pot haver-hi casos particulars en què, en funció de la natura jurídica de l'impulsor del projecte (si és una entitat o associació sense ànim de lucre...) i de les recompenses que ofereixi, els impulsors del projecte poden oferir desgravacions als mecenes per les seves aportacions. Però són casos particulars, i en qualsevol cas, la desgravació dependrà de la natura jurídica de l'impulsor de la campanya i receptor dels diners i no té a veure amb què sigui una aportació realitzada a una campanya de crowdfunding.

Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres