Deducció o Desgravació d'una Aportació

Les aportacions a projectes de crowdfunding de recompenses es consideren en general com una compra anticipada del producte o servei que es rep a canvi i que queda especificat a cada recompensa. Per tant, la seva fiscalitat és la mateixa que si s'hagués fet aquesta compra a l'autor de qualsevol altra manera fora de la campanya de crowdfunding.

 Deducció

Sempre que les aportacions les faci una persona jurídica o una persona física que tingui condició d’empresari o professional, i es pugui considerar que es fan en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, les aportacions tindran la consideració de despesa fiscalment deduïble en l’Impost sobre Societats o en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, respectivament, com qualsevol altra despesa d’aquest tipus feta fora d’una campanya de crowdfunding.

En cas contrari, és a dir, si el mecenes és una persona física que no té una condició d'empresari o professional o, si tenint-la, la despesa no es pot considerar que es fa dins de la seva activitat professional, l'aportació no es podrà deduir. 

El mateix es pot dir de l’IVA associat a l'aportació. Sempre que l'aportació hagi estat feta en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, el podrà incloure a la seva declaració trimestral.

Desgravació

En general, les aportacions a un projecte no seran desgravables, ja que es tracta com dèiem d'una compra.

Pot haver-hi casos particulars en què, en funció de la natura jurídica de l'impulsor del projecte (si és una entitat o associació sense ànim de lucre...) i de les recompenses que ofereixi, els impulsors del projecte poden oferir desgravacions als mecenes per les seves aportacions. Però són casos particulars, i en qualsevol cas, la desgravació dependrà de la natura jurídica de l'impulsor de la campanya i receptor dels diners i no té a veure amb el fet que sigui una aportació realitzada a una campanya de crowdfunding.

Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres